خدمات این مجموعه:
1- شبکه:
1-1-طراحی و پیاده سازی بستر کابلی (Passive)
2-1-طراحی و پیاده سازی بستر سرویس ها و سیستم عامل های شبکه (Active)
3-1-خدمات ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی
4-1-سرویس های مجازی سازی و پردازش های ابری
5-1-خدمات ارتباط تلفنی تحت شبکه (VOIP)
6-1-تامین تجهیزات و خدمات ارزش افزوده
2- وب
1-2-مشاوره و شناخت نیاز های کارفرما
2-2-خدمات و سروسیس های هاست و دامنه
3-2-طراحی سایت های شخصی ، شرکتی و سازمانی
4-2-طراحی و ساخت اپلیکیشن های تلفن همراه یکپارچه با سایت