مجازی سازی

با توجه به هزینه های زیاد برای تهیه و نگهداری سرور ها و از طرفی رشد فناوری در زمینه فعال سازی سرویس های مجازی سازی در بستر لوکال و اینترنت پاسخ گوی بسیاری از نیاز های مدیران موفق در مجموعه های رو به پیشرفت می باشند. سرویس های مجازی در شبکه لوکال در 2 دسته سرویس دهنده (Virtual servers)و کلاینت (Zero client/VDI) در دسترس می باشند که هردو سرویس نه تنها در جهت خدمت رسانی و کاهش هزینه های خرید و حتی نگهداری موفق بوده بلکه در جهت جامع بودن دیتابیس ها و مدیریت متمرکز نیز می توان از این سرویس ها استفاده کرد.

Continue Reading

راه اندازی شبکه

چه دلایلی برای راه اندازی شبکه توسط یک متخصص وجود دارد؟ برای راه اندازی شبکه نیاز به طراحی شبکه با توجه به نیازهای سازمان و برنامه ریزی های مدیریتی برای ایجاد زیر ساخت شبکه ای برای نیازهای سازمان در آینده ، وجود دارد. بی شک مدیران سازمانهایی که به فکر کیفیت و طول عمر شبکه هستند راه اندازی شبکه را به دست متخصصانی که چندین سال در زمینه شبکه و امنیت کار کرده اند و شناخت کافی از آسیب های احتمالی شبکه در آینده دارند می سپارند.

Continue Reading