عیب یابی و بهینه سازی

مراحل کار در عیب یابی و بهینه سازی یا T-shoot شبکه مذاکره با افراد مسؤول و در صورت نیاز با کاربران و دریافت خواسته ها و ایرادات حال حاظر شبکه شما بررسی ساختار شبکه موجود و اتصالات فیزیکی کامپیوترها و تجهیزات شبکه بررسی سیستم عاملها، نرم افزارها و نیاز های آن ها بررسی ساختار با استانداردهای معین شده از تولیدکنندگان اصلی محصولات تشخیص مشکلات و راهکارها برآورد رفع و اعلام هزینه انجام خدمات در صورت تایید کارفرما

Continue Reading