مجازی سازی

با توجه به هزینه های زیاد برای تهیه و نگهداری سرور ها و از طرفی رشد فناوری در زمینه فعال سازی سرویس های مجازی سازی در بستر لوکال و اینترنت پاسخ گوی بسیاری از نیاز های مدیران موفق در مجموعه های رو به پیشرفت می باشند. سرویس های مجازی در شبکه لوکال در 2 دسته سرویس دهنده (Virtual servers)و کلاینت (Zero client/VDI) در دسترس می باشند که هردو سرویس نه تنها در جهت خدمت رسانی و کاهش هزینه های خرید و حتی نگهداری موفق بوده بلکه در جهت جامع بودن دیتابیس ها و مدیریت متمرکز نیز می توان از این سرویس ها استفاده کرد.

Continue Reading